Aura-soma šviesos spalvų terapija

Aurasoma

“Mes esame spalvos, kurias pasirenkame. Ir šios spalvos atspindi tikruosius mūsų esybės poreikius” – mėgo kartoti Vicky Wall, akla farmacinikė, sukūrusi spalvų terapiją – Aura-Somą®.

Iš istorijos yra žinoma, kad gydymas spalvomis, aromatiniais aliejais bei kristalais buvo praktikuojamas dar senovės Egipte, Graikijoje, Kinijoje, Indijoje. Vicky Wall 1984 metais Anglijoje atgaivino šį užmirštą gydymo bei meditacijos meną ir pateikė jį suprantama šiuolaikiniam žmogui forma.

Mokslas jau seniai įrodė, kad kiekvienas žmogus į aplinką išspinduliuoja tam tikro dažnio bangas, kurios atrodo kaip spalvota vaivorykštė ir tai yra vadinama aura. Sveiko, gyvybingo, save mylinčio ir savo gyvenimu besidžiaugiančio žmogaus aura atrodo ryški, spindinti grynomis, skaisčiomis spalvomis.Tačiau nuovargis, problemos, nepasitenkinimas, stresas, konfliktai atima iš mūsų energiją, čakrų veikla silpsta, nepraleidžia pro save užtikrinančio gerą savijautą, aiškų mąstymą, sveikas emocijas, energijos srauto. Ilgainiui mūsų laukas deformuojasi, spalvos blanksta, įgauna drumzliną atspalvį, dėl ko atsiranda bloga savijauta, depresija ir kitos psichologinės bei fizinio kūno ligos, problemos socialiniame gyvenime.
Aura-Somos® pagalba galima papildyti mūsų aurą spalvomis, kurių mums trūksta ir atgaivinti bei harmonizuoti mūsų čakrų veiklą.

Ką reiškia „Aura-Soma“? „Aura“ lotynų kalba reiškia šviesą, lengvą kvėpavimą, o „Soma“ (graikiškai) — tai kūnas, arba gyvos energijos (Sanskrito kalba). Aura-Soma® sujungia šviesą su kūnu, kas reiškia, jog spalvos į mūsų gyvenimą atneša daugiau sąmoningumo, išminties, ir tai padeda mums išsilaisvinti iš senų mūsų pačių ir mums primestų minčių bei jausmų šablonų. Tai palaipsniui priartina mus prie savo pačių Esmės, prie savo Sielos pažinimo. Taip atsiveriam naujam, savarankiškesniam savęs ir pasaulio suvokimui, imam priiminėti mums efektyvesnius sprendimus, atsiranda išminties ir energijos išeiti iš besikartojančių problemų rato. Kaip teigia Aura-Soma®, didžiausia žmogaus kančia gyvenime yra savo vietos ir savo pašaukimo neradimas, tad kuo tampriau imam gyventi su savo Siela, tuo labiau imam suprasti savo paskirtį Žemėje, suvokiam gyvenimo prasmę, mus užlieja įkvėpimo banga, atrandam naujus būdus save realizuoti, dėl ko ženkliai ima gerėti mūsų gyvenimo kokybė. Spalvos mums sugrąžina natūralią harmoniją su savimi ir su pasauliu.

Taigi, su Aura-Somos® pagalba palaipsniui atsiveria naujos galimybės:

 • geriau pažinti save, susivokti vidiniuose išgyvenimuose,
 • pagerinti savo materialinę padėtį, ir sukurti materialinį stabilumą.
 • padeda pagerinti tarpusavio santykius šeimoje,
 • padeda atrasti vidinę pusiausvyrą,
 • padeda atrasti savo vietą kolektyve,
 • padeda atrasti gyvenimo džiaugsmą,
 • padeda paleisti baimes ir nerimą,
 • padeda objektyviai realistiškai pažvelgti į gyvenimą,
 • sustiprina pasitikėjimą savimi,
 • išplečia intelekto galias,
 • padeda atrasti erdvę ir laiką sau,
 • padeda atrasti vidinę tiesą,
 • gydo sudaužytą širdį,
 • išlaisvina kūrybą ir padeda originaliai, išreikšt save,
 • atgaivina jausmų tėkmę,
 • padeda išreikšt mintis, skatina bendravimą,
 • padeda atrast vidinę ramybę, tikėjimą,
 • išvaduoja iš liūdesio ir vienatvės,
 • padeda atrasti savo gyvenimo paskirtį,
 • padeda atrasti savo dvasinį kelią,
 • ugdo intuiciją,
 • padeda suformuoti savo vidinę filosofiją,
 • padeda suvokti liūdesio, depresijos, nuobodulio, nemigos priežastis,
 • padeda nusiraminti ir atsipalaiduoti,
 • padeda pažvelgti į susidariusią situaciją iš platesnės perspektyvos,
 • transformuoja neigiamus išgyvenimus, įprasmina patirtį,
 • padeda pajausti nematomą gyvenimo pusę, prisiliesti prie būties slėpinių,
 • padeda atsakyti į egzistencinius klausimus,
 • padeda atskleisti savo talentus ir atrasti pašaukimą,
 • padeda išplėsti savo galimybes,
 • padeda atrasti ryšį su savo aukštesniuoju “Aš”,
 • padeda suvokti mažų dalykų svarbą,
 • padeda atsiverti meilei,
 • padeda atrasti džiaugsmą ir stebuklus kasdienybėje,
 • padeda rasti naujus įkvėpimo šaltinius, tobulėti.

Aura-Somos® orakulą sudaro 108 spalvoti 50ml buteliukai sudaryti iš dviejų – aliejinės bei vandeninės – frakcijų, pripildytų spalvos, augalų, mineralų bei kristalų energijų. Žiūrėdamas į šį orakulą, žmogus pajunta kokių spalvų jam reikia ir kokios spalvos galėtų jam padėti. Todėl konsultacijos metu klientas intuityviai išsirenka keturis jam labiausiai patinkančius spalvotus buteliukus, kuriuose ir atsispindi žmogaus prigimtis, charakteris, temperamentas, būdo bruožai, stipriosios bei silpnosios asmenybės pusės, talentai, problemos, galimybės.

Pirmasis pasirinktas buteliukas vadinamas „Sielos buteliuku“. Jame atsispindi tai, kaip žmogus save ir savo gyvenimo situaciją identifikuoja bei suvokia giliausiame sielos lygmenyje. Šiose spalvose atsispindi auklėjimas, vaikystės patyrimai, tai, kas suformavo mūsų asmenybę.

Antrojo buteliuko spalvos parodo pamoką, kurią atėjome išmokti į šį pasaulį. Šis spalvų derinys parodo jautriausią mūsų vietą, besikartojančias gyvenimo situacijas, kuriose patiriam daugiausia skausmo, ir niekaip negalim iš to išeiti. Suvokus ir priėmus jas, išmokus pamoką, šios spalvos parodo mumyse slypinčius talentus ir pozityvius potencialus.

Trečiajame buteliuke atsispindi dabartiniai asmens išgyvenimai, aktualios temos ir problemos. Jame atsispindi svarbiausi dabarties procesai, ką mes darom, ką jaučiam, ką išgyvenam.
Ketvirtasis buteliukas parodo mūsų mintis, jausmus, sprendimus ir išgyvenimus, kol kas esančius sąmonės periferijoje ir dar neįvardintus žodžiais. Jame pasireiškia energijos judančios link žmogaus iš ateities. Čia atsispindi asmens lūkesčiai, viltys, troškimai, artėjantys suvokimai ir sielos judėjimo kryptis maždaug pusės metų laikotarpiui į priekį. Mūsų ateitis visuomet žada tik geras perspektyvas.

Konsultantas, remdamasis Aura-Somos® spalvų terapijos mokslo teorija ir praktika, Aura-Somos konsultacijos seanse klientui jo spalvotą pasirinkimą išverčia į žmonių kalbą, padeda susivokti apie save, savo Sielos kelionę, atpažinti spalvų energijas savo gyvenime. Taip pat konsultantas padeda klientui išsirinkti įvairius spalvotus Aura-Somos® produktus (balansinį aliejų, pomanderį, kvintesenciją ir t.t.) ir sudaro spalvotą savarankiško darbo programą. Naudodamas šias spalvas namuose, žmogus palaipsniui sustiprina savo energetinę sistemą, harmonizuoja nuotaikas ir būsenas. Pagrįsta harmoninio rezonanso principu, Aura-Soma® ląstelių lygmenyje mūsų organizmui primena apie natūralų, prigimtinį, spalvos švytėjimą ir taip palaipsniui „sustyguoja“ išsiderinusius mūsų esybės aspektus. Ilgainiui stabilizuoja netgi fizinio kūno būklę.

Spalvotų Aura-Somos® produktų vartojimas – itin patogi „terapija“ šiuolaikiniam, nuolat skubančiam ir užimtam žmogui. Tam nereikia specialiai skirti daug laiko, nebūtina specialiai niekur eiti iš namų, nereikia klausyti nuobodžių pamokslų kaip mes turime gyventi – naudojant Aura-Somą® atsakymus atrandame patys ir kuriame savo gyvenimą remdamiesi savo patirtimi ir išmintimi.Kviečiame susipažinti su Aura-Somos istorija, sužinoti apie Aura-Somos produktus ir taikomąją spalvų psichologiją.